MB “IT Inovaicniai sprendimai” atlieka įmonių veiklos auditą su tikslu įvertinti įmonės galimybes automatizuoti veiklos procesus, panaudoti skaitmenines galimybes siekiant padidinti verslo pridėtinę vertę. Šiuo metu kiekvienas verslas neįsivaizduoja savo veiklos be informacinių technologijų panaudojimo. Technologijos nuolat tobulėja, vystosi ir verslo procesai nuolat turi būti atnaujinami bei pritaikomi prie technologinių pokyčių. Mūsų kompanija padės Jums tai atlikti, pasiūlys šiuolaikiškus technologinius sprendimus bei pasirūpins šių sprendimų diegimu ar diegimo priežiūra.

MB “IT inovaciniai sprendimai” bendradarbiauja su Lietuvos skaitmeniniais inovacijų centrais. Šis bendradarbiavimas leidžia įmonei žinoti ir nuolat atnaujinti žinias apie naujausius tehnologinius sprendimus, kurie gali būti aktualūs tam tikrai verslo sričiai. Skaitmeninių inovacijų centrai (toliau – SIC) – tai „vieno langelio“ principu veikiantys kompetencijų centrai, kurie, suteikdami galimybę naudotis naujausiomis žiniomis, patirtimi ir technologijomis, padeda didinti įmonių konkurencingumą, kai verslo ar gamybos procesai, produktai ir paslaugos yra tobulinami skaitmeninėmis technologijomis.

MB “IT Inovaicniai sprendimai” teikia tokias paslaugas verslui:

  • Skaitmeninis auditas. SIC gali pateikti pasiūlymą, kaip išspręsti įmonės problemas pasiūlant skaitmeninimo sprendimus, pateikti konkrečius sprendimus, kaip verslo įmonė gali skaitmenizuoti ir automatizuoti gamybos liniją.
  • Konsultavimo paslaugos. Baltijos SIC teikia konsultacijas ir pagalbą dėl finansavimo galimybių, su MTEPI susijusių mokesčių lengvatų, klasterių ir tinklų kūrimo ir viešųjų ryšių paslaugas.
  • Produktų vystymo fasilitavimas apima bet kokią reikalingą pagalbą įmonėms vystant savo produktus – pradedant rinkos poreikių įvertinimu, baigiant technologiniu įgyvendinimu.