Įmonės gali pasinaudoti valstybės teikiama parama verslui, jei įmonės atitinka jai keliamus reikalavimus bei investuoja į tas kryptis, kurių vystymas yra remiamas valstybės. Šiuo metu valstybė gan tendencingai remia inovacijų pritaikymą versle. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam veiklų vykdymui iš esmės visame inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą bei siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, valstybė skatina verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Valstybė remia tiek konsultacijas šia tema, tiek pačių inovatyvių sprendimų diegimą bei pritaikymą įmonės veikloje.  Šiuo metu galima pasinaudoti įvairiomis finansavimo priemonėmis, platesnį jų sąrašą su reikalavimais, aprašymais galite rasti čia:
mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mita-vykdomi-projektai

Valstybinės institucijos, kurioms reikia inovatyvių sprendimų, gali skelbti ikiprekybinius pirkimus, kurių pirkimo procedūros yra lankstesnės, paprastesnės nei viešieji pirkimai. Ikiprekybiniai pirkimai leidžia pasirinkti 3 tiekėjus bei vertinti jų inovatyvius sprendimus. Tokiu būdu tiekėjai konkuruoja inovatyviomis idėjomis ir sprendimais projekto vykdymo eigoje tol, kol lieka Tiekėjas, kurio inovatyvus sprendimas geriausiai atitinka perkančiosios organizacijos lūkesčius.